برگزاری مناقصه خرید بین المللی کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله در پاییز 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید 4 محموله چهل هزار تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله، در روزیکشنبه، بیستم مهر ماه سال جاری ساعت 14، با حضور اعضاءمحترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت، در دفتر مرکزی برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید