بازدید گروه پایش و رصد کودی استان تهران از فروشگاههای نهاده های کشاورزی پردیس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان تهران ؛

در مورخ 99/7/20 گروه پایش و رصد کود استان در معیت کارشناسان صنعت ، معدن و تجارت از مراکز تولید و عرضه نهاده های کشاورزی ( کود ) شهرستان پردیس بازدید نمودند، در این بازدید کود موجود در فروشگاهها نمونه گیری شده  و به آزمایشگاه موسسه خاک و آب به منظور  سلامت کود ارسال گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید