جلسه پایش کودهای یارانه ای دراستان کرمان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

جلسه پایش نهاده های یارانه ای کشاورزی با حضور عباس سعیدی رییس سازمان جهادکشاورزی استان کرمان،محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان،معاونین ومدیران سازمان جهادکشاورزی استان ومدیران ادارات تابعه در تاریخ بیست وسوم مهرماه درسازمان جهادکشاورزی استان برگزارشد

مهندس قاسمی در این جلسه گفت:هرروز آمار حمل کود به مدیران جهادکشاورزی شهرستانها ارسال می شود و باتوجه به اینکه درحال حاضر کارگزاران این شرکت، براساس حواله مراکز خدمات، کود رابه کشاورزان تحویل می دهند وهمچنین لیستهای توزیع نیز با تایید مراکز خدمات و مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها برای تسویه حساب کارگزار،به این شرکت ارسال می شود،مراکز خدمات با دقت ونظارت بیشتر می توانند از بروز تقلبهای احتمالی جلوگیری نمایند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید