کود اوره توزیع شده در شهرستان آبدانان استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازخرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان  شهرستان آبدانان خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای مهر تا 21 همین ماه مقدار 375 تن کودشیمیایی از نوع اوره بین  کشاورزان شهرستان آبدانان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید