آبیاری درختان در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان بیان کردندکه با توجه به قرار گرفتن استان سمنان در منطقه خشک و بیابانی و کاهش بارندگی در دهه اخیر و توجه مدیریت به منابع آب ،استفاده از روش نوین قطره ای و تلاش مدیریت برای نگه داری و آبیاری 120 اصله درخت زیتون در محیط اداری این استان در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید