بازگشایی پا کتهای مناقصه حفاظت فیزیکی در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی:

جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه حفاظت فیزیکی  از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) با حضور مدیریت محترم و اعضای محترم کمیسیون معاملات و همچنین سرکار خانم مهندس فیضی دبیر محترم کمیسیون معاملات  شرکت و مسئول حراست در روز چهار شنبه مورخ 25 مهر ماه سال 1397 واقع در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی برگزار گردید.

پس از بررسی و کنترل صحت مستندات ارائه شده شرکت کنندگان در سامانه و تایید اعضای کمیسیون معاملات ، برنده مناقصه مشخص و مقرر شد در مهلت تعیین شده نسبت به عقد قرارداد اقدامات لازم انجام گردد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید