تحویل کود

رسید کود به کارگزاری روستای آراللوی شهرستان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 25 تن کود اوره در کارگزاری روستای آراللو ، شهرستان اردبیل مورخ 99/7/22 تخلیه و همزمان بین کشاورزان توزیع شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید