تحویل کود

تحویل و توزیع همزمان کود در انبار کارگزاری امیر محمدی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 25 تن کود کیسه ای اوره در کارگزاری مرکز مرادلو تخلیه و همزمان در مورخ 99/7/20 با نظارت مستقیم مسئولین خدمات این بخش بین کشاورزان عزیز توزیع شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید