جلسه نهاده های کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

جلسه نهادهای کشاورزی (کود و بذر)با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان،معاون بهبود تولیدات گیاهی،مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان،مدیر زراعت،مدیر کل سازمان تعاون روستایی،مدیر باغبانی سازمان،رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و سایر مدیران و کارشناسان در این جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی استان گزارشی کامل از نهاده های کشاورزی(کود و بذر)در این جلسه ارائه نمود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید