کود ترکیبی

بازخورد مثبت کشاورزان نسبت به مصرف کودهای ترکیبی (NPK) از تولیدکنندگان

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  به نقل  ازحمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در بیستمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با بیان اهمیت و بازخورد مثبت کشاورزان نسبت به مصرف کودهای ترکیبی (NPK) از تولیدکنندگان این کودها دعوت کرد تا در این زمینه فعالیت جدی تری داشته و با همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به رشد و توسعه ی مصرف این کودها کمک نمایند. ایشان در ادامه ی موضوع افزود: از سال 98 تاکنون تنها از طریق شرکت هایی که با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تفاهم نامه همکاری داشته اند حدود پنج هزارتن انواع کودهای ترکیبی از طریق کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی این شرکت به فروش رسیده و میان کشاورزان توزیع شده است. در ادامه این جلسه شیوه ها و ابزارهای کمک به رشد و توسعه فعالیت شرکت های داخلی تولیدکننده کودهای ترکیبی (NPK ) مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرارگرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید