درج آگهی فرخوان

درج آگهی فراخوان خرید کودهای فسفاته و پتاسه درگلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، از درج آگهی فراخوان خرید کودهای فسفاته و پتاسه خبر داد. هزار جریبی  با اعلام این مطلب افزود: در راستای تاکید مدیرعامل شرکت مبنی بر فراخوان استانی برای تولید و خرید کودهای فسفاته و پتاسه، فراخوان عمومی  در روزنامه های خبر شمال و  هفته نامه صبح گلستان چاپ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید