جلسه نهاده های کشاورزی

برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی مسائل و مشکلات توزیع نهاده های دامی و کودهای شیمیایی در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان

جلسه هماهنگی و بررسی مسائل و مشکلات توزیع نهاده های دامی و کودهای شیمیایی در استان گلستان به ریاست دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان و با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان،رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل تعزیرات حکومتی و تعدادی از معاونان و مدیران دستگاه های عضو در سالن قدس جهادکشاورزی استان برگزار شد. در این جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان حضور داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید