مدیریت توزیع کود اوره

مدیریت توزیع کود اوره از طریق سامانه یارگر در گلستان

به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان   گلستان  در خصوص   تدارک و تامین   کود ازته  با بیان  مطلب گفت: از ابتدای سال  جاری  تاکنون بیش از 61 هزارو 222 تن  کود اوره توزیع شده است  که درمدت مشابه سال قبل که 57 هزارو794 تن بوده،رشد داشته  است.وی تصریح کرد  با توجه  به حجم بارندگی ها  وپیک  مصرف  کود  اوره  برای  کشت  محصولات  پائیزه  در ، لزوم اعمال مديريت هم جانبه  را می طبلد  تا کود بدست  مصرف  کننده  واقعی برسد مقرر شد كه توزيع اين كود  از طریق سامانه یارگر  مديريت گردد.لازم به ذکر است که توزیع کود شیمیایی در استان توسط بخش خصوصی انجام می‌پذیرد و شرکت خدمات حمایتي صرفاً مديريت کارگزاري و سيستم کاري  را  از طریق  سامانه یارگر و هوشمند نهاده های کشاورزی   عهده دار مي‌باشد. همچنين 126 کارگزار كه در حال حاضر با مديريت شركت خدمات حمايتي استان  امر توزيع را عهده دار هستندكه  با کنترل این بخش  توسط مدیریت زراعت سازمان  مدیریت و مراکز  جهاد کشاورزی شهرستانها از طریق  سامانه یارگر  مي تواند توزيع يكنواخت انتقال  کود را در سراسراستان  اعمال نمايد. بديهي است در مقاطعي از زمان كه به دلايل مختلف امر تداركات دچار وقفه مي‌گردد لازم است كه همه دست اندركاران مساعدت نمايند تا مشكلات مرتفع شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید