بازدید از گمیشان

بازدید کیته پایش کود سازمان جهاد کشاورزی استان از کارگزاری های کود گمیشان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید  هزار  جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  از  بازدید کیته پایش  کود سازمان جهاد  کشاورزی  استان  از کارگزاری  های کود گمیشان  خبرداد : در این بازدید مشترک کمیته نظارت بر عملکرد کارگزاری های کود سازمان جهادکشاورزی استان متشکل از امامی نماینده زراعت، مقصودلو نماینده حراست، قاسمی نماینده بازرسی به اتفاق صمدی مسئول حراست، گرایلی مسئول بازرسی و قروی کارشناس مدیریت جهادکشاورزی این شهرستان از کارگزاری توزیع کود شیمایی این شهرستان انجام شد. به گفته عبدالصالح کرنژادی این بازدید برای راستی آزمایی از نحوه ی توزیع کود و موجودی انبار کودهای شیمیایی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کشاورزان برای تامین به موقع کود توسط کارگزاران صورت گرفت و با نظارت و کنترل لیست های توزیعی توصیه های لازم برای رعایت دستورالعمل های توزیعی و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان و بهره برداران ارائه شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید