بازدید

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از روند حمل، تخلیه و کیسه گیری کود فله در انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 

حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت استان از انبار سازمانی گرگان بازدید و از نزدیک شاهد انجام فعالیت حمل، تخلیه و بارگیری، کیسه گیری کودهای فله بودند و توصیه های لازم را در خصوص حمل و تخلیه کود  ارائه نمود وی تاکید کرد: تقریبا 60 درصد اراضی استان دیم و 40 درصد آن آبی است چنانچه تامین نهاده ها بویژه کود شیمیایی به موقع صورت نگیرد می تواند در راندمان محصول تاثیر منفی داشته باشد در این زمینه شرکت باید در سیکل زراعی کشت محصولات پائیزه با تمام ظرفیت اقدام به کار حداکثری در جهت تامین به موقع کود های پایه نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید