ارسال حواله کود

ارسال حواله كود كشاورزان از طريق سامانه يارگر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در حال اجرا است

به گزارش روابط  عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان به نقل  خانم ملک شاهکویی رئيس اداره توليدات گياهي مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرگان در بازديد از مراكز تابعه شهرستان گفت:تاييد و ارسال حواله كود كشاورزان از طريق سامانه يارگر در حال اجرا است و كشاورزان پس از ارسال درخواست در سامانه، به سوي كارگزاراني كه كود خريد کردند، راهنمايی می شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید