آغاز مرحله اول عملیات کاشت مزارع طرح الگویی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

با حضور مدیران و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارشناسان و نمایندگان شرکتهای مشارکت کننده در طرح الگویی تغذیه گیاهی روز دوشنبه مورخ 97/07/23 در محل مزرعه آقای قدمعلی بوربور ، بخشی از مرحله اول عملیات اجرایی با کاشت محصول جو همراه با توصیه های کودی هر یک از شرکتها به اجرا درآمد .

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، قرار است 20 شرکت تولیدکننده و تأمین کننده کودهای کشاورزی به همراه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و یک قطعه نیز به عنوان شاهد در زمینه تغذیه مناسب گیاهی با هدف بهترین نسخه جهت کسب بالاترین عملکرد ، تجارب و دستاوردهای خود را در خصوص محصول جو در قطعات حدود نیم هکتاری به نمایش بگذارند .

در این برنامه عملیاتی مهندس راه انجام مدیر استان تهران ، مهندس نیارکی مدیر کود و سم معاونت فنی ، مهندس ملکوتی معاون مدیریت بذر ، مهندس زمانی رئیس اداره روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، کارشناسان ستادی و استانی شرکت و مرکز جهاد کشاورزی جوادآباد شهرستان ورامین ، کارشناسان شرکت های تولیدی کودهای کشاورزی حضور داشتند ؛ و براساس برنامه ریزی های انجام گرفته در دو سه روز آتی کل مزرعه 10 هکتاری جو به زیر کشت خواهد رفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید