رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری منصوب شد

طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، داوود نیک کامی به سمت رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری منصوب شد.

.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی داوود نیک کامی به سمت رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری منصوب شد. 

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از امکانات، نیروهای متخصص و ظرفیت‌های آن پژوهشکده و تعامل با مراکز علمی و پژوهشی در راستای اهداف و برنامه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همت گمارید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید