توزیع مقدار 6400 تن انواع کود شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

از ابتدای شهریورماه سالجاری حدود مقدار 6400 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان توزیع گردیده است .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان:

با توجه به فصل کشت های پائیزه ، از ابتدای شهریورماه سالجاری حدود 2700 تن ازته ، 3000 تن فسفاته و 700 تن پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای توزیع بین کشاورزان در اختیار کارگزاران و عاملین شرکت قرار گرفت و با توجه به مشکلات موجود در حمل و نقل ، بیشترین توزیع از محل ذخیره انبارهای سازمانی به انجام رسید.

علاوه بر 6400 تن تأمین و توزیع شده فوق ، بعد از هماهنگی ها ی انجام شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان مقدار 400 تن نیز توسط  26 کامیونی که از سازمان ها و ادارات مختلف استان جهت حمل کود ازته و فسفاته به بندر امام خمینی (ره) ارسال گردیده بود حمل و در اختیار کارگزاران استان قرار گرفت .

در زمینه تولید بذر ، مقدار حدود  1982 تن بذر گندم تولیدی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، مقدار حدود 680 تن انواع بذور اصلاح شده پرورشی و مادری و گواهی شده در بین کارگزاران و کشاورزان استان توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید