جلسه توسعه کشت دانه روغنی کلزا در استان مازندران

نشست توسعه کشت دانه روغنی کلزا با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط در اتاق جلسات سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران:

در این جلسه که در آن مهندس سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نیز حضور داشتند ،پیرامون موضوعات مختلف مرتبط با توسعه کشت دانه روغنی کلزا بحث و تبادل نظر شد. هم چنین در این جلسه با توجه به صرفه اقتصادی بالای کشت دانه روغنی کلزا انتظار می رود نسبت به اجرای الگوی کشت، توجه ویژه ای به کشت و تولید آن شود و در این راستا کارشناسان برای ترغیب کشاورزان به کشت کلزا باید در کنار کشاورزان باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید