تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای طلحه شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای طلحه از توابع بخش بوشکان شهرستان دشتستان در مورخ نوزدهم مهر ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید