اعزام کامیون های حامل کود از مبدآ هرمزگان به استان خراسان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی:
با توجه به تأکیدات مدیر عامل محترم  مبنی بر تهیه و تامین کامیون و حمل به موقع از مبادی، سرپرست محترم بازرگانی خراسان رضوی با حضور فیزیکی  خود در مبداء هرمزگان و اعزام کامیون های حامل کود به خراسان شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید