جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور تامین و تدارک مواد و ملزومات تولید ،راه اندازی خط تولید سموم تولیدی و سایر موارد مطروحه، جلسه ای با حضور مدیر مجتمع ،معاون مالی اداری ، معاون بازرگانی ، رئیس امور مالی ، سرپرست امور تولیدات و مسئول حراست مجتمع در روز سه شنبه 15 مهرماه 99 در محل دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید