جلسه کمیته فنی و پایش زراعت گندم استان آذربایجان غربی

  اولین جلسه کمیته فنی و پایش زراعت گندم استان سال زراعی ( 98-97 ) در مورخ 97/7/19 توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با حضور مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعنوان عضو دائم کمیته برگزار و وظایف شرکت خدمات حمایتی در خصوص تامین بموقع نهاده ها ( کود شیمیایی ) ابلاغ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید