جلسه با کارگزاران به منظور ساماندهی آنها درتشکل کشاورزی و تعاونی ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،  

جلسه سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با کارگزاران به منظور ساماندهی آنها درتشکل کشاورزی و  تعاونی ها    در روز پنجشنبه مورخه97/7/19  با حضور10 نفر از کارگزاران توزیع فروش نهاده های کشاورزی در محل دفتر سرپرستی شرکت برگزار شد ابتدا سرپرست شرکت، ضمن خیر مقدم گویی به حاضرین در جلسه، و رویکرد و نگرش جدیدی از عملیات شرکت و وضعیت تامین و توزیع کود های شیمیایی بیان نمودند وی افزود: در این مقطع زمانی توزیع بذر یکی از موضاعت مهم و اساسی که کارگزاران باید تمام تلاش خود را برای جذب سهمیه بذری خودشان بکارگیرند وی همچنین تاکید  کرد که برای این که بذر گندم در چرخه توزیع قرار گیرد  فرآیند های خاص خودش رادارد بنابراین باید قبل از ارسال محموله های بذر به انبار کارگزاران آنها باید  پارت چینی را با رعایت استاندارد  واحد ثبت و گواهی  بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام دهند حتما در زمان پارت چینی از پالت استفاده نمایند. وی تصریح کرد: نگاه ما باید در درعرصه کارگزاری ها تغییر کند چرا که ادامه کشاورزی به روش سنتی علاوه بر ضرر و زیان، موجب هدر رفتن سرمایه های اقتصادی می شود وی همچنین کاهش نقدینگی کارگزاران در خرید کود های شیمیایی و عدم جذابیت این سرمایه گذاری نسبت به سایر روشهای متداول سرمایه گذار'ی در بازار  را بیان نمودند.   ودر این عرصه تاکید نمود تا  در آینده نزدیک، کارگزاران بخش  خصوصی هم  بتوانند بعنوان  تشکل کشاورزی،جهت تقویت و بینه کاری و ارتقاء فضای انباری خود از تسهیلات کم بهره،  بهره مندشوند.  تا این امر بتواندبه عنوان یک عقبه مهم در توسعه و رونق بازار کود های شیمیایی و سایر فعالیت ها بعنوان یک بنگاه اقتصادی  تاثیرگذار و به فرآیند بخشی و افزایش بهره وری آنها کمک کند  وی همچنین کلیاتی درباره شرکت تعاونی ها اشاره کرد: که شرکت  های تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی،برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی،به منظور بهبود و ضعیت  اقتصادی و تمکن مالی از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور،تشکیل می شود. و برای تاسیس هر تعاونی باید هیاتی به نام"هیات موسس"تشکیل شود. وموسسات تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز  رایزانی  ها و تدابیر لازم با کارشناسان اداره کل تعاون و کار استان بعمل خواهد آمد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید