جلسه بررسی وضعیت بوجاری بذور گندم و جو در خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی:

در روز چهارشنبه مورخ 18/7/97 جلسه ای در خصوص بررسی وضعیت بوجاری و توزیع بذور گندم و جو مربوط به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور آقایان مهندس مرتضی رستملو معاون محترم مدیریت امور بذر و نهال ستاد مرکزی شرکت و مهندس لطفی نژاد از همکاران مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی تشکیل گردید، وضعیت بوجاری و توزیع بذور مورد بحث و بررسی قرار گرفت . معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تأمین نهاده ها را بسیار مثبت شمرد و از مدیریت شرکت در خراسان جنوبی به خاطر همکاری در تأمین بذور اصلاح شده و بوجاری شده در استان در سال 97 قدردانی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید