بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از انبار چای بویی گنبد

.

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،  سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به اتفاق  کارگروه تخصصی فنی و بازرگانی شرکت، از انبار چای بوئی گنبد  از نزدیک از روند تخلیه، کیسه گیری کود های فله بازدید نمودند  ابتدا علی رضا اصغری، رئیس اداره بازرگانی شرکت ، گزارش مبسوطی از وضعیت انبار چای بوئی گنبد و کیسه گیری کود فله ارائه دادند وی اظهار داشت که انبار چای بوئی مدیریت جهاد کشاورزی گنبد با ظزفیت 4050 تن بصورت امانی در اختیار این شرکت  قراردارد و  تصریح کردکه از نیمه اول شهریورماه سال جاری800 تن کود فله سوپر فسفات تریپل از مبدا بندر عباس وارد انبار شد  و پس از کیسه گیری، پارت چینی و به انبار کارگزاران ارسال گردید وی افزود:هم  اکنون سهمیه تخصیص کود فله سوپر فسفات تریپل 760 تن از مبدا بندر عباس می باشد که تا امروز 160 تن کود وارد انبار شد  که انشا الله ظرف چند روز اینده الباقی محموله حمل و تخلیه و کیسه گیری و در اسرع وقت به انبار کارگزاران  ارسال خواهد شد در ادامه  سرپرست شرکت افزود: باید در تمامی مراحل کیسه گیری کودهای فله، با نظارت های انجام شده سعی گردد کار کیسه گیری کودهای ارسالی با بهترین کیفیت انجام و در سطح استان توزیع گردد.  وی ضمن ملاحظه نقاط ضعف و قوت و مشکلات موجود در این خصوص ارشاداتی را فرمودند.و نیز دقت عمل در کیسه گیری، توزین دقیق و ارسال به موقع کارگزاری های استان را مهم دانسته و در این خصوص تاکید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید