جلسه کمیته نهاده‌های کشاورزی در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

جلسه تامین نهاده های کشاورزی برای کشت پاییزه در مورخه 97/7/16 در محل  دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور اعضای کمیته نهادهای کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه وضعیت تامین کود استان توسط مدیر شرکت خدمات حمایتی تشریح و عنوان داشتند با توجه به حمل کود به صورت فله تا حدودی از فشارهای موجود کاسته شده است. علی ایحال در حال حاضر بدلیل مشکلات حمل و نقل توسط پایانه ها از مبادی خواستار همکاری در جهت تامین خودرو برای حمل کود شدند.

در نهایت درخواست تعدادی از کارگزاریها مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید