کنترل و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم:

در ادامه روند کنترل و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی اکیپ نظارتی سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، در بعضی از کارگزاران و مراکز خدمات مربوطه حضور یافتند و روند توزیع کود را مورد بازرسی و کنترل قرار دادند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید