نمونه کیسه کود اوره اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

با عنایت به اینکه 82 درصد کود اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و 18 درصد توسط اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی تامین می گردد لذا به جهت جداسازی، کیسه های کود اوره سهمیه اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی تولیدی مجتمع پتروشیمی پردیس عسلویه صرفا باید با آرم آن اتحادیه و به شکل تصویر فوق باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید