تامین کود برای نهالستان توت در ساری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای نهالستان توت پرورش کرم  ابریشم  در شهرستان ساری استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین  شده برای نهالستان توت  شامل کود های ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید