کیسه گیری 4250 تن انواع کود فله در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرا ن از کیسه گیری 4250تن انواع کود فله در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران:

مهندس مجیدسلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 5 هزار و 415 تن کود فله از نوع سوپر فسفات تریپل و اوره از بنادر و مبادی ورودی کود به استان مازندران وارد شد که تاکنون مقدار 4250 تن  آن در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران کیسه گیری و براساس سهمیه اعلام شده در بین کارگزاران تحت پوشش در 22 شهرستان استان مازندران جهت مصارف کشاورزان استان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید