کلاس آموزشی حقوق ارتباط جمعی در تعامل با مخاطبان و رسانه‌ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی: 
حضور مسئول روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در کلاس آموزشی حقوق ارتباط جمعی در تعامل با مخاطبان و رسانه‌ها با حضور استاد گرامی آقای دکتر هادی شاهی و کارشناسان محترم روابط عمومی جهاد کشاورزی استان و شهرستانها واقع در مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی 
مسئول محترم روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی آقای سعید غفوری پس از اتمام کلاس و برگزاری امتحان   توانست با کسب نمره ۲۰ توجه استاد را به خود جلب  و به جهت فعالیتهای فراوان  رسانه ای در کلاس  در کمپین  شهرداری ، سازمان اتوبوسرانی و اتهادیه رستورانهای استان توسط این استاد عضو  گردد . در این کلاس درباره روابط عمومی سفید و سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی و غیره مورد بحث واقع قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید