جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی استعلام بهاءکیسه گیری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان:

جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی استعلام بهاءکیسه گیری مقدار 1200 تن کودهای فله اوره موجود در انبار زاهدان با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان در دفتر جلسات شعبه برگزار شد.  

جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی استعلام بهاء عملیات بوجاری مقدار 950 تن بذور گندم و جو با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان در دفتر جلسات شعبه برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید