توزیع 15 تن کود سولفات پتاسیم برای زراعت کاران در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 15 تن  کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم  در شهرستان بابل در 6 ماه سال جاری  برای زراعت کاران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید