اولین جلسه کارگروه پایش کنترل ونظارت برعرضه کودهای کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی:

اولین جلسه کارگروه پایش کنترل ونظارت برعرضه کودهای کشاورزی درحضور مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تشکیل گردید دراین جلسه وظائف اعضاء کارگروه معین وآقای غلامرضا طریقت خوب مدیر حسابرسی بازرسی ازسوی مدیر عامل محترم بعنوان رئیس کارگروه پایش وکنترل بازار معرفی گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید