انتخاب نگهبان نمونه استان از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

آقای علی محمد قاسمی پور نگهبان شرکتی این مدیریت ، در ارزیابی های صورت گرفته از سوی پلیس پیشگیری استان البرز بعنوان نگهبان نمونه انتخاب گردیده و طی مراسمی در هفته نیروی انتظامی از خدمات مشارالیه توسط فرمانده نیروی انتظامی استان البرز سردار محمدیان تقدیر و تشکر گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید