شهرستان بهار استان همدان

تأمین 470 تن کود شیمیایی در شهریورماه سالجاری برای شهرستان بهار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در شهریورماه سالجاری مقدار 470 تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان بهار ارسال شده است تا برای کشت های پاییزه شهرستان در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید