بررسی وضعیت کود شهرستان جوین، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در جلسه بررسی وضعیت توزیع کود های شیمیایی شهرستان جوین،  صبح روز یکشنبه مورخ ششم مهر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه به منظور بررسی و رفع مسائل و مشکلات ایجاد شده در شهرستان مذکور،  با حضور مدیر محترم بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیر محترم حراست، سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان، در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی حضور به هم رساند.

 ضمناقائم مقام محترم رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست به اتفاق سرپرست محترم مدیریت امور زراعت در این جلسه حضور به هم رساندند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید