جلسه با کارگزار شرکت تعاونی روستایی طبس خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در جلسه ای که در روز یکشنبه ( هفتم مهر ماه 99) با کارگزار شرکت تعاونی روستایی طبس برگزار شد به حل مسائل و مشکلات کارگزار پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید