نمونه برداری از کودهای سرپرفسفات تریپل

نمونه برداری از کودهای ارسالی از بندر امام در انبار سی هزار تنی کود استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

اکیپ نمونه برداری استان روز شنبه مورخ 99/7/5 از انبار سازمانی استان بازدید کرد.

در این بازدید از 200 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله کیسه ارسالی از بندر امام، نمونه برداری شد و  نمونه ها پس از تنظیم صورتجلسه جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید