برگزاری دومین جلسه ستاد تولیدات گیاهی در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

رإس ساعت 9 صبح دومین جلسه ستاد تولیدات گیاهی در سال 97 در سالن جلسات سازمان استان جهت بررسی وضعیت کشت محصولات پائیزه با توجه به گزارشات ارائه شده از سازمان هواشناسی و روند تإمین توزیع کود اوره برگزار گردید.

در ابتدا از عملکرد شرکت خدمات حمایتی استان جهت تإمین کودهای موردنیاز تقدیر و تشکر گردید و در ادامه معاونت بهبود تولیدات گیاهی بر ضرورت اخذ سهمیه کود اوره موردنیاز استان به دلیل توزیع ترکیبی (کودهای فسفاته و پتاسه و ازته) تإکید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید