تهیه و تامین 800تن کود اوره در شهرستان دهاقان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درشش ماهه سال 99 توانسته ایم 800جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی دراستان اصفهان شهرستان دهاقان را توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید