شهرستان فامنین استان همدان

حمل و ارسال انواع کود شیمیایی در شهریورماه سالجاری برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان فامنین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

 مقدار 685 تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهریورماه سالجاری برای کارگزاران شهرستان فامنین ارسال شده است.

این خبر را آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت از  مقدار 685 تن کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه تأمین شده شهریور برای شهرستان فامنین،
(مقدار 100 تن کود شیمیایی ازته برای کارگزاری تعاونی روستایی ابوریحان)، (125 تن کود شیمیایی ازته برای کارگزاری تعاونی روستایی زرقان)، (300 تن کود شیمیایی ازته، 5 تن کود شیمیایی فسفاته و 5 تن کود شیمیایی پتاسه برای کارگزاری تعاون روستایی فامنین) و (150 تن کود شیمیایی ازته برای کارگزاری آقای سید امیر مرتضوی) از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان فامنین حمل شده است تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید