تأمین و توزیع 98 تن کود سوپر فسفات تریپل در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین وتوزیع 98 تن کود   کشاورزی  از نوع سوپرفسفات تریپل  در استان مازندران  در 6  ماهه  سال جاری خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

از 98 تن کود سوپرفسفات تریپل تأمین شده  توسط  شرکت   خدمات  حمایتی  کشاورزی استان مازندران مقدار2  تن آن  توسط  شبکه کارگزاران  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید