فراخوان عمومی از تولید کنندگان داخلی کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

فراخوان عمومی از تولیدکنندگان کود با توجه به بیانات رهبری جهت خودکفایی در تولید کود ، به دستور مدیر شعبه جناب مهندس مسافر و اقدامات بعدی همکاران در روزنامه امید اردبیل درج شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید