تأمین و توزیع 20 تن کود سولفات آمونیوم در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتأمین و توزیع 20 تن  کود کشاورزی از نوع سولفات آمونیوم استان مازندران  در 6 ماه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات آمونیوم  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق شبکه کارگزاران توزیع کود تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید