حمل کود شیمیایی توسط کارگزاران استان قزوین

به نقل از مسئول بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

با توجه به مشکلات بوجود آمده در ناوگان حمل و نقل جاده ای و ارسال کود از مبادی به استان و همچنین حمل در سطح استان و اهمیت توزیع به موقع کود مورد نیاز، طی مکاتبات و هماهنگی های تلفنی از عاملین توزیع نهاده های کشاورزی خواسته شد تا در صورت داشتن امکانات، با امور بازرگانی خدمات حمایتی کشاورزی استان هماهنگی لازم را جهت حمل کودهای شیمیایی به انبار عاملین توزیع استان داشته باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید