قیمت کودهای شیمیایی کشت پاییزه افزایش نخواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

با توجه به بروز اخلال در ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای و ایجاد رعب و نگرانی در بین کشاورزان مبنی بر افزایش قیمت کودهای شیمیایی و همچنین با توجه به ضرورت استفاده از کودهای شیمیایی در کشت پاییزه، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کردند که درحال حاضر قیمت کودهای شیمیایی تغییر نخواهد کرد. نقی زاده ضمن اعلام این خبر با بیان اینکه در روزهای آتی با کمک استاندار محترم قزوین در تخصیص کامیون های حمل بار و همچنین همیاری ناوگان حمل و نقل ریلی در تأمین و تدارک بموقع کودهای مورد نیاز، کشاورزان دیگر نگران حمل کود در سطح استان نباشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید