برداشت پسته از 86 هزار سطح زیر کشت شهرستان رفسنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمد محسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به نقل ازحاج عبداللهی مدیرجهادکشاورزی شهرستان رفسنجان گفت:برداشت پسته از 86هزار هکتار سطح زیر کشت پسته در شهرستان رفسنجان  درحال انجام است که یشترین ارقام پسته در رفسنجان شامل اوحدی، احمد آقایی، کله قوچی و اکبری است و 25هزار نفر کارگر به مدّت ۴۵ روز کار برداشت محصول را انجام می دهند 

مهندس قاسمی افزود:درسال زراعی 98-99 مقدار 6080 تن کود ازته،862 تن کود پتاسه و 1092 تن کود فسفاته بین کشاورزان شهرستان رفسنجان از طریق شبکه کارگزاری توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید